Szukaj
BGN
Polski
telephone   CZ +420-321-400-250 (1)   e-mail info@rybashop.com
Wszystkie Kategorie
  Menu Close

  Prawo do odwołania

  INFORMACJA O PRAWO ODSTĄPIENIA

  Prawo do odwołania

  Masz prawo odwołać niniejszą umowę w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

  Termin do odstąpienia wynosi czternaście (14) dni od dnia, w którym produkt została przejęta przez Ciebie lub osobę trzecią wskazaną przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem.

  Aby skorzystać z prawa do odwołania, musisz nas powiadomić (Rybashop Fishing Tackle, Ovcarecka 287, 28002 Kolin 5. Republika Czeska, info@rybashop.cz , telefon: + 420-321-400-250, za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. w piśmie przesłanym pocztą, w wiadomości e-mail lub w systemie RMA w "Moje konto/zamówienia" ) Twojej decyzji o odwołaniu tej umowy Możesz użyć do tego celu załączonego formularza odwołania głównego, ale jego użycie jest opcjonalne.

  W celu skorzystania z prawa do odwołania w terminie określonym dla odwołanie, wystarczy rozprawić zawiadomienie o odwołaniu przed upływem tego terminu wygasa.

  Konsekwencje odwołania

  Jeśli odwołasz niniejszą umowę, musimy niezwłocznie zwrócić Ci pieniądze, a nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o cofnięciu tej umowy, wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie , w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem opcji dostawy innej niż najtańsza standardowa opcja dostawy oferowana przez nas). W przypadku tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniliśmy z Tobą inaczej. W żadnym wypadku nie zostaną naliczone opłaty za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy produktów lub nie dostarczysz dowodu, że odesłałeś produkty, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz niezwłocznie, w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomisz nas o cofnięciu tej umowy, dostarczyć lub odesłać produkty do Rybashop Fishing Tackle, Ovcarecka 287, 28002 Kolin 5. Termin zostanie dotrzymany jeśli wyślesz produkty przed upływem czternastodniowego limitu czasu.

  Nie poniesiemy kosztów zwrotu produktów.

  Musisz wyrównać stratę wartości produktów tylko wtedy, gdy utratę wartości można przypisać do obsługi innej niż niezbędna do sprawdzenia ich stanu, cech lub działania.

  Wykluczenie prawa do odwołania

  Prawo do unieważnienia nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość w przypadku dostarczenia nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

  Adres zwrotny dla produktów

  FROGMAN s.r.o. - ID 191
  ul. Bielska 63A
  43-400 Cieszyn
  Polska

  Wzór formularza odstąpienia (pdf)

  Wzór formularza odstąpienia (docx)

  Update cookies preferences

  Close